แหวนเพชรซีกเหลี่ยมลูกโลก

฿134,400.00

ทองคำ 18 k น้ำหนัก 10.35 กรัม , เพชรลูกโลก 9 เม็ด น้ำหนักรวม 4.87 กะรัต ,ไซส์ 57

แหวนทองคำนพเก้ายอดเพชรลูกโลกล้อมเพชรลูกโลก

฿67,200.00

- ทองคำ 18 k น้ำหนัก 12.24 กรัม - นพเก้าขนาด 5 มม 8 เม็ด - เพชรลูกโลกเม็ดยอด 1 เม็ด น้ำหนัก 0.64 กะรัต - เพชรลูกโลกล้อม 8 เม็ด น้ำหนัก 0.50 กะรัต - ไซส์ 55

แหวนทองขาวทับทิมทรงเหลี่ยมล้อมเพชร บ่าเพชร

฿58,100.00

ทองขาว 18 k น้ำหนัก 5.2 กรัม ,ทับทิมพม่า 1 เม็ด น้ำหนัก 1.83 กะรัต ,เพชรล้อม จำนวน 16 เม็ด น้ำหนัก 0.60 กะรัต ,เพชรบ่า จำนวน 10 เม็ด น้ำหนักรวม 0.07 กะรัต ,ไซส์ 55

แหวนทองคำหยกพม่าล้อมเพชร (งานสั่ง 7 – 10 วัน)

฿56,000.00

ทองคำ 18 k น้ำหนัก 11.4 กรัม ,หยกพม่า 1 เม็ด น้ำหนัก 6.19 กะรัต ,เพชร 30 เม็ด น้ำหนัก 0.31 กะรัต ,ไซส์ 57

ต่างหูมุก Southsea สีทอง

฿54,600.00

ทองขาว 18 k น้ำหนัก 9.32 กรัม ,มุก Southsea สีทอง ขนาด 11 มม จำนวน 2 เม็ด ,เพชร จำนวน 48 เม็ด น้ำหนักรวม 0.41 กะรัต

แหวนทองคำทับทิมพม่าล้อมเพชร

฿52,599.00

ทอง 18 k น้ำหนัก 9.8 กรัม ,ทับทิมพม่า 1 เม็ด น้ำหนัก 4.75 กะรัต ,เพชร 16 เม็ด น้ำหนัก 0.65 กะรัต ,ไซส์ 55

แหวนทองทับทิมพม่าล้อมเพชร (งานสั่ง 7-10 วัน)

฿52,555.00

ทอง 18 k น้ำหนัก 6.83 กรัม ,ทับทิมพม่า 1 เม็ด น้ำหนัก 3.81 กะรัต ,เพชร 18 เม็ด น้ำหนัก 0.37 กะรัต ,ไซส์ 54

แหวนพิรอดนพเก้าลงยา (งานสั่ง 7-10 วัน)

฿50,750.00

ทอง 96.5% น้ำหนัก 8.84 กรัม ,นพเก้า จำนวน 8 เม็ด ขนาด 6x5 มม ,เพชรลูกโลก 1 เม็ด 0.64 กะรัต ,ไซส์ 57

แหวนทองลายอยุธยา(ผู้ชาย)

฿49,000.00

- ทองคำ 96.5% น้ำหนัก 10.21 กรัม ,ไพลินพม่าหลังเบี้ย 1 เม็ด น้ำหนัก 2.80 กะรัต ,ไซส์ 57

แหวนทองขาวทับทิมพม่า (งานสั่ง 7-10 วัน)

฿47,600.00

ทองขาว 18 k ,น้ำหนัก 5.98 กรัม ,น้ำหนักทับทิมพม่า 1.28 กะรัต ,เพชร 14 เม็ด น้ำหนัก 0.49 กะรัต ,ไซส์ 53