สร้อยข้อมือทองคำทับทิมพม่ากินบ่เซี่ยงผ่าหวาย

฿30,380.00

ทองคำ 18 k น้ำหนัก 6.68 กรัม ,ทับทิมพม่ากินบ่เซี่ยง 10 เม็ด น้ำหนัก 21.28 กะรัต ,ความยาว 16 เซนติเมตร

สร้อยข้อมือนพเก้าแบบผ่าหวายคั่นเพชรซีก

฿28,350.00

ทองคำ 96.5 % น้ำหนัก 5.2 กรัม ,นพเก้าขนาด 7x5 จำนวน 8 เม็ด ,เพชรซีก 7 เม็ด น้ำหนักรวม 0.24 กะรัต

สร้อยข้อมือทองคำนพเก้า(ทรงไข่)ฝังประกบสองด้าน

฿30,100.00

ทอง 18 k น้ำหนัก 6.6 กรัม ,นพเก้าขนาด 6x4 มม จำนวน 16 เม็ด ,เพชร 2 เม็ด น้ำหนักรวม 0.16 กะรัต ,ความยาว 17 เซนติเมตร

สร้อยข้อมือทองคำนพเก้าฝังประกบสองด้าน

฿33,950.00

ทองคำ 18 k น้ำหนัก 8.4 กรัม ,นพเก้าหลังเบี้ย 4.0 มม จำนวน 28 เม็ด ,เพชร 2 เม็ด 0.12 กะรัต ,ความยาว 16.5 เซนติเมตร

สร้อยข้อมือทองคำทับทิมพม่า(ทรงหยดน้ำ)แบบผ่าหวาย

฿17,500.00

ทองคำ 18 k น้ำหนัก 3.8 กรัม ,ทับทิมพม่าหยดน้ำ 15 เม็ด น้ำหนักรวม 6.5 กะรัต ,ความยาว 16.5 เซนติเมตร

สร้อยข้อมือทองคำทับทิมพม่าแบบผ่าหวาย

฿24,150.00

ทองคำ 18 k น้ำหนัก 4.51 กรัม ,ทับทิมพม่าหน้าเจียร 7x5 มม น้ำหนักรวม 9.36 กะรัต ,ความยาว 16.5 เซนติเมตร

สร้อยข้อมือทองคำทับทิมพม่ากระดูกงู (งานสั่ง 7-10 วัน)

฿42,000.00

ทองคำ 18 k น้ำหนัก 4.7 กรัม ,ทับทิมพม่า 23.03 กะรัต ,ความยาว 19 เซนติเมตร

สร้อยข้อมือพลอยนพเก้า (ฝังประกบ) (งานสั่ง 7-10 วัน)

฿32,299.00

ทอง 18 k น้ำหนัก 9.69 กรัม ,พลอยนพเก้าขนาด 4.0 มม.จำนวน 30 เม็ด ,เพชร 2 เม็ด น้ำหนัก 0.13 กะรัต ,ความยาว 16 นิ้ว

สร้อยข้อมือนพเก้า(พลอยหน้าเจียร) (งานสั่ง 7-10 วัน)

฿18,799.00

ทอง 18 k น้ำหนัก 4.91 กรัม ,พลอยนพเก้า 8 เม็ด ขนาด 5x4 ,เพชร 9 เม็ด น้ำหนัก 0.15 กะรัต ,ความยาว 16 เซนติเมตร

สร้อยข้อมือผ่าหวายทับทิมจันทบุรี (งานสั่ง 7-10 วัน)

฿11,999.00

ทอง 18 k น้ำหนัก 4.14 กรัม ,ทับทิมจันทบุรีทรงมาคี 12 เม็ด น้ำหนักรวม 2.96 กะรัต ,ความยาว 16.5 เซนติเมตร