อัญมณี ประจำ ราศี

ความรู้ทาง โหราศาสตร์ คือความรู้ที่เป็นสากล อยู่คู่กับมนุษย์มาทุกยุคสมัย และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง…

Continue reading

โกเมน-Garnet

โกเมนหรือการ์เน็ท (Garnet) จัดเป็นตระกูล เพราะมีการตกผลึกที่มีรูปแบบเหมือนกันแต่จะมีตัวเคมีที่ต่างกั…

Continue reading