แหวนทองลายอยุธยา(ผู้ชาย)

฿49,000.00

- ทองคำ 96.5% น้ำหนัก 10.21 กรัม ,ไพลินพม่าหลังเบี้ย 1 เม็ด น้ำหนัก 2.80 กะรัต ,ไซส์ 57

แหวนทองลายอยุธยา(ผู้หญิง)

฿35,000.00

- ทองคำ 96.5% น้ำหนัก 6.72 กรัม ,ไพลินพม่าหลังเบี้ย 1 เม็ด น้ำหนัก 2.01 กะรัต ,ไซส์ 52

แหวนทองทับทิมทรงใบมะกอก

฿33,740.00

ทองคำ 18 k น้ำหนัก 7.01 กรัม ,ทับทิมพม่าจำนวน 8 เม็ด น้ำหนัก 5.61 กะรัต ,เพชร 8 เม็ด น้ำหนัก 0.06 กะรัต ,ไซส์ 56

แหวนทองคำพิกุลทับทิมสยาม (ทับทิมจันทบุรี)

฿18,900.00

ทองคำ 18 k น้ำหนัก 5.06 กรัม ,ทับทิมจันทบุรี จำนวน 10 เม็ด น้ำหนัก 1.31 กะรัต ,เพชรซีกลูกโลก  1 เม็ด น้ำหนัก 0.39 กะรัต ,ไซส์ 55

แหวนทองคำทับทิมพม่าหลังเบี้ยล้อมเพชร

฿22,960.00

ทอง 18 k น้ำหนัก 4.4 กรัม ,ทับทิมพม่าหลังเบี้ย 1 เม็ด น้ำหนัก 3.52 กะรัต ,เพชร จำนวน 18 เม็ด น้ำหนักรวม 0.36 กะรัต ,ไซส์ 53

แหวนทองทรงดอกเบญจมาศ ทับทิมพม่าทรงหยดน้ำ

฿26,460.00

ทอง 18 k น้ำหนัก 7.49 กรัม ,ทับทิมพม่าทรงหยดน้ำ จำนวน 9 เม็ด น้ำหนักรวม 4.66 กะรัต ,ไซส์ 55

แหวนทองคำไพลินกาญจนบุรี

฿24,150.00

ทองคำ 18 k น้ำหนัก 4.72 กรัม, ไพลินกาญจนบุรี 1.84 กะรัต, เพชร 6 เม็ด น้ำหนักรวม 0.15 กะรัต, ไซส์ 55

แหวนทองคำบุษราคัม(บางกะจะ)ล้อมเพชรเตยโบราณ

฿30,940.00

ทองคำ 18 k น้ำหนัก 5.52 กรัม ,บุษราคัม(บางกะจะ) 4.2 กะรัต ,เพชร 16 เม็ด น้ำหนักรวม 0.34 กะรัต ,ไซส์ 54

แหวนทองคำแถวบุษราคัมซีลอน (งานสั่ง 7-10 วัน)

฿31,080.00

ทอง 18 k น้ำหนัก 9.5 กรัม ,บุษราคัมซีลอน 4 เม็ด น้ำหนักรวม 2.7 กะรัต ,เพชร น้ำหนักรวม 0.31 กะรัต ,ไซส์ 54

แหวนทองคำยี่หร่า Star (พลอยดิบ) (งานสั่ง 7-10 วัน)

฿17,500.00

ทอง 18 k น้ำหนัก 6.12 กรัม ,ยี่หร่า 1 เม็ด น้ำหนัก 3.54 กะรัต ,ไซส์ 54