แหวนทองคำหยกพม่า

฿16,450.00

ทองคำ 18 k น้ำหนัก 3.8 กรัม ,หยก 1 เม็ด น้ำหนัก 1.93 กะรัต ,ไซส์ 55

แหวนแถวหยกทองคำล้อมเพชร

฿28,000.00

ทองคำ 18 k น้ำหนัก 5.7 กรัม ,หยก 3 เม็ด น้ำหนัก 1.83 กะรัต ,เพช่ร 26 เม็ด น้ำหนัก 0.32 กะรัต ,ไซส์ 56

แหวนทองหยกพม่า(กึ่ง)เกือกม้าบ่าเพชร (งานสั่ง 7 – 10 วัน)

฿16,450.00

ทอง 18 k น้ำหนัก 4.37 กรัม, หยกพม่า 1.12 กะรัต, เพชร 6 เม็ด น้ำหนักรวม 0.12 กะรัต

แหวนหยกพม่าบ่าเพชร

฿30,030.00

ทอง 18 k น้ำหนัก 5.41 กรัม , หยกพม่า 1 เม็ด น้ำหนัก 2.88 กะรัต , เพชร 38 เม็ด น้ำหนักรวม 0.19 กะรัต

แหวนทองคำหยกพม่าล้อมเพชร (งานสั่ง 7 – 10 วัน)

฿56,000.00

ทองคำ 18 k น้ำหนัก 11.4 กรัม ,หยกพม่า 1 เม็ด น้ำหนัก 6.19 กะรัต ,เพชร 30 เม็ด น้ำหนัก 0.31 กะรัต ,ไซส์ 57

แหวนทองหยกพม่าล้อมเพชร

฿22,400.00

- ทองคำ 18 k น้ำหนัก 4.3 กรัม ,หยก 1 เม็ด น้ำหนัก 1.31 กะรัต ,เพชร 22 เม็ด น้ำหนักรวม 0.20 กะรัต ,ไซส์ 55

แหวนทองหยกพม่าล้อมเพชร

฿25,900.00

- ทองคำ 18 k น้ำหนัก 4.72 กรัม ,หยกพม่า 1 เม็ด น้ำหนัก 1.27 กะรัต ,เพชร 22 เม็ด น้ำหนักรวม 0.20 กะรัต ,ไซส์ 53

แหวนทองคำหยก

฿28,799.00

ทอง 18 k น้ำหนัก 6.92 กรัม ,หยก 1 เม็ด น้ำหนัก 2.84 กะรัต ,เพชร 6 เม็ด น้ำหนักรวม 0.21 กะรัต ,ไซส์ 56

แหวนทองคำหยกพม่า

฿46,550.00

ทอง 18 k น้ำหนัก 11.04 กรัม ,หยกพม่า 1 เม็ด น้ำหนัก 5.73 กะรัต ขนาด 13.5x9.5 มม ,ไซส์ 53

แหวนทองหยกพม่า (งานสั่ง 7-10 วัน)

฿20,300.00

ทอง 18 k น้ำหนัก 8.0 กรัม ,หยกพม่า 1 เม็ด น้ำหนัก 1.3 กะรัต ,ไซส์ 52.5