แหวนนพเก้าพิรอด 16 เม็ด (งานสั่ง 7-10 วัน)

฿12,400.00

- เพชร 0.03 ct. - ทอง4.4 กรัม - พลอยนพเก้าแท้ จำนวน 16 เม็ด

แหวนนพเก้าพิรอด 21 เม็ด (งานสั่ง 7-10 วัน)

฿13,200.00

-แหวนนพเก้าพิรอด - เพชร 0.05 ct. - ทอง 3.78 กรัม - พลอยนพเก้าแท้ จำนวน 21 เม็ด

แหวนนพเก้าพิรอด (งานสั่ง 7-10 วัน)

฿10,000.00

- แหวนนพเก้าพิรอด - เพชร 0.03 ct. - ทอง 2.50 กรัม - พลอยนพเก้าแท้ขนาด 1.8 mm จำนวน 19 เม็ด

แหวนนพเก้าเพชรลูกโลก (งานสั่ง 7-10 วัน)

฿37,200.00

- เพชรเม็ดยอด(เพชรซีกลูกโลก) 0.35 ct. - ทอง 10.90 กรัม - พลอยนพเก้าแท้ขนาด 4.5 m.m. 8 เม็ด ในสมัยโบราณนั้นให้ความเชื่อถือกันมาว่า ถ้าผู้ใดมีอัญมณีทั้ง 9 ชนิดนี้ไว้ครบทั้งหมดก็จะเป็นสิริมงคลอย่างสูงสุด อัญมณีทั้ง 9 ชนิดที่ว่านี้ประดับไปด้วย เพชร และพลอยสำคัญอีก 8 ชนิด คือ ทับทิม มรกต บุษราคัม โกเมน นิลกาฬ (ไพลิน) มุกดาหาร เพทาย และไพฑูรย์ ตามความเชื่อโบราณราชประเพณีกล่าวไว้ว่า อัญมณีหรือเพชรพลอยทั้ง 9 ชนิดที่เรียกว่า นพเก้า นั้นถือเป็นสัญลักษณ์ของดาวนพเคราะห์ ซึ่งถือว่าเป็นของสูง เป็นสิริมงคลแก่ผู้เป็นเจ้าของ ใครมีไว้ก็ล้วนแต่เจริญรุ่งเรืองและเลิศด้วยความดีงามทั้งปวง #HOROGEMS

แหวนนพเก้า (งานสั่ง 7-10 วัน)

฿29,200.00

-เพรชเม็ดยอด 0.11 ct. -ทอง 10.04 กรัม -พลอยนพเก้าแท้ รูปหยดน้ำขนาด 4คูณ3 8เม็ด